Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố tự động (AT)
Giá niêm yết608.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.0 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết29.444.800.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết318.600.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết354.000.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết354.000.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết330.000.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.0 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết252.230.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.4 lít
Hộp sốSố tự động (AT)
Giá niêm yết538.000.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.4 lít
Hộp sốTự động vô cấp (CVT)
Giá niêm yết559.900.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố tự động (AT)
Giá niêm yết599.900.000 
Xem chi tiết