Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố tự động (AT)
Giá niêm yết559.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.0 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết293.300.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết309.500.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.0 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết249.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.4 lít
Hộp sốSố tự động (AT)
Giá niêm yết529.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố tự động (AT)
Giá niêm yết499.900.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.4 lít
Hộp sốTự động vô cấp (CVT)
Giá niêm yết499.900.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố tự động (AT)
Giá niêm yết589.900.000 
Xem chi tiết