-7%
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố tự động (AT)
Giá niêm yết569.000.000  530.000.000 
Xem chi tiết
-13%
Động cơXăng 1.0 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết293.300.000  255.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết309.500.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.0 lít
Hộp sốSố sàn (MT)
Giá niêm yết249.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.4 lít
Hộp sốSố tự động (AT)
Giá niêm yết529.000.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố tự động (AT)
Giá niêm yết499.900.000 
Xem chi tiết
Động cơXăng 1.4 lít
Hộp sốTự động vô cấp (CVT)
Giá niêm yết499.900.000 
Xem chi tiết
-7%
Động cơXăng 1.5 lít
Hộp sốSố tự động (AT)
Giá niêm yết599.900.000  555.000.000 
Xem chi tiết